Hasta Bilgilendirme İmplatech

Sağlıklı ve doğal bir gülümseme için…

gulen insanlarÇiğnemek, konuşmak, gülmek…

Dişlerimiz hayatımızın beslenme gibi temel ihtiyaçlarından estetik görünümümüze kadar bir çok noktada ön plana çıkmaktadır.


Peki ya dişlerimizi kaybetmek!!!?…

Bilinçsiz ağız bakımı, genetik veya stres kaynaklı dişeti problemleri, yaşa bağlı kemik erimeleri ve talihsiz kazalar neticesinde hepimizin yaşayabileceği üzücü bir deneyimdir dişlerimizi kaybetmek.

Bu deneyim bize özellikle sağlık ve estetik görünüm başta olmak üzere birçok açıdan pahalıya maal olmaktadır. Oysa ki günümüzde Implatech Implant Teknolojileri ürünleri sayesinde sağlıklı, estetik hatta eskisinden mükemmel gülüşlere sahip olabilirsiniz.Implatech implantları, kaybedilen dişleri fonksiyonel ve estetik olarak doğal dişe en yakın görünümü ile yerine koyabilmektedir.Implatech Dental İmplantları,
resim-01• Yüzünüzün doğal yapısını ve gülümsemenizi korur,
• Kaybedilen dudak estetiğini geri getirir,
• Doğal dişleriniz gibi görünür ve işlev gösterir,
• Çiğneme ve konuşma fonksiyon eksikliğini giderir,
• Köprü desteğiniz için sağlam dişleriniz kesilmez,
• Etrafındaki kemiği koruyarak ve kemik erimesini önler.Tüm bu özelliklerinden dolayı Implatech implantları size çok daha sağlıklı ve estetik bir görünüm kazandırır.

• Kaç dişinizi kaybettiniz?
• Eski köprülerinizden memnun musunuz?
• Hareketli protezleriniz sizi rahatsız ediyor mu?
^^^^
Her şey gülmekle başlar. Hiç kimse çürük, eksik, sallanan ve kötü gözüken dişlerle gülümsemek istemez.
Eksik dişlerin tamamlanmasında dental implantlar geleneksel protez tedavilerinden çok daha nitelikli alternatif bir tedavi seçeneğidir.
Implant uygulaması sayesinde eksik dişinizin yanlarında bulunan sağlıklı dişler kesilmediğinden, geleneksel protez tedavisinin sonucunda ortaya çıkan sağlıklı doku kaybının önüne geçilmektedir.

Implant tedavisiyle oynayarak sizi rahatsız eden köprüler ve protezler olmaz. Implant tedavisi haricinde başka hiçbir tedavi seçeneği böylesine rahat, doğal ve estetik bir tedavi çözümü sunamaz.

Estetik – Koruyucu – Doğal – Kalıcı – Güvenilir – Konforlu – Ekonomik
 


yatay bayan
Implant Nedir ?

Implant, çene kemiği dokusunun içine yerleştirilen vida ve silindir şeklinde suni diş köküdür.

Kemik dokusu tarafından kabul gören Titanium’dan üretilen implantlar çok dirençli olup vücut tarafindan reddedilme korkusu yoktur. Tıp alanında özellikle ortopedi branşında Titanium plak ve vidalar yıllardır başarıyla kullanılmaktadır .Günümüzde implant teknolojisi yerlerini aldıkları eksik olan doğal dişlerin görevlerini üstlenen en başarılı protetik çözüm haline gelerek hayatımızı kolaylaştırmaktadır.

image_page23_boneconnection

Diş implantlarının 21. yüzyılda en çok uygulanacak diş tedavi şekli olduğu bilinmektedir. Doğru teşhis, yeterli bilgi ve Implatech ürünleriyle gerçekleştirilen implant uygulamaları hasta ve hekim açısından başarılı sonuçlar vermektedir. Implatech implant tedavileri hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen dişhekiminize danışın.


Kendi implantımda neler yaşayacağım?dishekimi

Her yıl milyonlarca implant dünyada bir çok hastaya çözüm sunmaktadır. Implant yerleştirme işlemi diş hekiminizin muayenehanesinde kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir. Implant uygulaması öncesi tedavi planlamanızı hekiminizle birlikte yaparak tedavi aşamaları iyice anlamalısınız.Bir çok hasta implant uygulaması sonrasında bir kaç gün özenli davranarak günlük aktivitelerine kolaylıkla dönebilir.

coklu diseksikligi
Implant uygulamasından sonra,

- Implant uygulanan bölgeye soğutma yapmak iyileşmeyi hızlandırır ve şişmeyi önler.
– Bölgeye travma oluşturacak darbe ve fiziksel zorlamalardan uzak durmak cerrahi başarıyı arttırır.
– Sert, parçacıklı ve yapışkan yiyeceklerden uzak durulması ağızda oluşacak bakterilerden korunululmasını sağlar.
– Oral hijyeninize dikkat etmek oluşabilecek enfeksiyonların önüne geçerek iyileşmeyi hızlandırır.
– İyileşmeyi geçiktirmelerinden ötürü sigara ve alkolden mümkün olduğunca uzak durulmalıdır.
Implantların çene kemiğinize kaynama sürecinden sonra implantlar üzerine kalıcı porselen diş veya köprüleriniz sabitlenmektedir. Bu aşamadan sonra diş fırçalama, diş ipi kullanma gibi oral hijyeninize dikkat ederek diş hekiminizin kontrol muayenelerine dikkat etmelisiniz.

Implatech dental implantları doğal dişleriniz gibi görünerek bir ömür boyu yaşam konforunuzu arttıracaktır.

tekdis
Tek Diş Eksikliğinde Implant Uygulaması

Tek diş eksikliğinde, eksik olan bölgenin protez ile desteklenebilmesi için sağlıklı komşu dişlerin kesilmesi gerekmektedir. Implant uygulanması halinde ise sağlıklı komşu dişler kesilmeden, eksik diş olan bölgeye tek implant yerleştirilerek hastanın diş eksikliği ve ağız işlevleri tekrar kazandırılır.

Tek diş eksikliğinde implant uygulamaları öyle doğal görünür ve hissedilir ki yanlızca siz ve dişhekiminiz gerçek dişten ayırt edebilirsiniz.

implant2
Tek Diş Eksikliğinde Implant Uygulaması^^^^

Tek diş eksikliğinde, eksik olan bölgenin protez ile desteklenebilmesi için sağlıklı komşu dişlerin kesilmesi gerekmektedir.Implant uygulanması halinde ise sağlıklı komşu dişler kesilmeden, eksik diş olan bölgeye tek implant yerleştirilerek hastanın diş eksikliği ve ağız işlevleri tekrar kazandırılır.

Tek diş eksikliğinde implant uygulamaları öyle doğal görünür ve hissedilir ki yanlızca siz ve dişhekiminiz gerçek dişten ayırt edebilirsiniz.

• Hareketli protezinizi sabitleyerek konforunuzu arttırır.
• Hareketli damak protezine göre daha güvenli bir ısırma yetisi sağlar.
• Protezinizi kullanırken yapıştırıcı madde kullanılmasına ihtiyaç kalmaz.
• Kaybedilen dudak estetiğini geri getirir.
• Çiğneme ve konuşma kayıplarını ortadan kaldırır.
• Beklediğiniz estetik gülümsemeye kavuşmanızı sağlar.

For a healthy and natural smile…

gulen insanlarChew, speak, smile…

Our teeth come to the forefront at many points from the basic necessities of our life such as nutrition to our aesthetic appearance.


How about losing our teeth!!!?…

Losing our teeth is a depressing experience that all of us may suffer as a result of unconscious oral care, genetic or stress related gingival problems, age dependent bone losses and unfortunate accidents.

This experience costs much for us in many aspects, health and aesthetic appearance in particular. Yet, today, you may have healthy, aesthetic and even more perfect smiles than before thanks to the products of Implatech Implant Technologies.Implatech implants may replace the lost teeth functionally and aesthetically with the appearance that is closest to the natural teeth..Implatech Dental İmplants,
resim-01• Yüzünüzün doğal yapısını ve gülümsemenizi korur,
• Maintain the natural structure of your face and your smile,
• Restore the lost lip aesthetics,
• Look and function like your natural teeth,
• Remove the lack of chewing and speaking function,
• Your healthy teeth are not cut for your bridge support,
• Protect the surrounding bone and prevent osteoporosis.Due to all these features, Implatech implants bring you a much healthier and aesthetic appearance.

• How many teeth have you lost?
• Are you pleased with your former bridges?
• Do your removable dentures discomfort you?
^^^^
Everything starts with smiling. No one desires to smile with decayed, missing, dangling and bad looking teeth.
In completing missing teeth, dental implants are an alternative treatment choice that is much more qualified than traditional denture treatments.
Thanks to implant application, loss of healthy tissues resulting from traditional denture treatment is prevented, owing to the fact that the healthy teeth next to your missing tooth are not cut.

With implant treatment, there are no bridges and dentures that discomfort you by moving. No treatment choice other than implant treatment may offer you such a comfortable, natural and aesthetic treatment solution.

Aesthetic – Protective – Natural – Permanent – Safe – Comfortable – Economical
 


yatay bayan
What is Implant

Implant is an artificial tooth root in the form of screw and cylinder that is embedded in the jaw bone tissue.

Implants made of Titanium which is accepted by bone tissue are very resistant and there is no fear of rejection by body. In the field of medicine, in the branch of orthopedics in particular, Titanium plaques and screws have been used successfully for years. Today, implant technology facilitates our life becoming the most successful prosthetic solution that undertakes the functions of missing natural teeth they replace.

image_page23_boneconnection

It is known that dental implants are the odontotherapy method to apply mostly in 21st century. Implant applications carried out with true diagnosis, adequate information and Implatech products give successful results in terms of patient and dentist. Please consult your dentist for getting more information about Implatech implant treatments.


What will I experience in my own implant?dishekimi

Every year, millions of implants offer solution to many patients in the world. Implant placement process may be carried out easily in the clinic of your dentist. You should understand the treatment stages well by doing the treatment planning with your dentist before implant application. Many patients may get back to their daily activities easily by treating carefully after implant application

coklu diseksikligi
After implant application,

-Cold application to the implanted zone speeds up recovery and prevents swelling.
-Keeping of the impacts and physical pressures to constitute trauma for the zone enhances surgical success.
-Keeping of stiff, particulate and sticky food ensures to be protected from the bacterial growth in mouth.
-Taking care of your oral hygiene prevents potential infections and speeds up recovery.
– Cigarettes and alcohol should be kept of as far as possible by reason of the fact that they delay recovery.
After joining process of the implants in your jaw bone, permanent porcelain teeth or your bridges are fastened on the implants.After this stage, you should pay attention to the control examinations of your dentist taking care of your oral hygiene such as
teeth brushing, using dental floss.

Implatech dental implants will enhance your living comfort for life by looking like your natural teeth.

tekdis
Implant Application In Lack of Single Tooth

In lack of single tooth, healthy adjacent teeth need to be cut in order for the missing zone to be supported by denture prosthesis. Implant applications in lack of single tooth look and felt such natural that only you and your dentist may distinguis from genuine tooth.

Tek diş eksikliğinde implant uygulamaları öyle doğal görünür ve hissedilir ki yanlızca siz ve dişhekiminiz gerçek dişten ayırt edebilirsiniz.

implant2
Implant Application In Lack of Total Teeth^^^^

In complete toothlessnesses in lower or upper jaw, implant-reinforced stable bridges and dentures – instead of complete removable denture which may cause adaptation problem, chewing difficulty, eating and speaking problems – prevent sliding and movement. So, they remove pain, disturbance and anxiety.

With your implant-reinforced denture, you may smile, speak confidently and eat your favorite food easily from now on.

• It enhances your comfort fastening your removable denture.
• It ensures a safer biting ability in comparison with removable denture.
• There is no need for using bonding agent while using your denture.
• It brings the lost lip aesthetics back.
• It removes chewing and speaking losses.
• It enables you to attain the aesthetic smile you expect.

Für ein gesundes und natürliches Lächeln…

gulen insanlarKauen, Sprechen, Lachen…

Von der Grundbedürfnisse unseres Lebens wie Ernährung bis zu unserem ästhetischen Aussehen stehen unsere Zähne in vielen Hinsichten im Vordergrund


Und was passiert, wenn wir unsere Zähne verlieren!!!?…

Unsere Zähne zu verlieren, ist eine bedauerliche Erfahrung, die wir alle infolge der unbewußten Mundpflege, der Zahnfleischprobleme wegen Genetik und Stress, der altersbedingten Osteoklasie und der unglücklichen Unfälle erleben können.

Die Implantate von Implatech können die verlorene Zähne durch diejenige ersetzen, die sich in Hinsicht auf das funktionale und ästhestische Aussehen der natürlichen Zähne annähern. Die Zahnimplantate von Implatech,
resim-01• Yüzünüzün doğal yapısını ve gülümsemenizi korur,
• schützen die natürliche Struktur Ihres Gesichts und Ihr Lächeln,
• bringen die verlorene Lippenästhetik zurück,
• sehen wie Ihre natürliche Zähne aus und funktioniert gleich wie sie,
• beseitigen die fehlende Kau- und Sprachfunktion,
• führen nicht zum Schneiden Ihrer gesunden Zähnen für die
Brückenunterstützung,
• schützen die umgebende Knochen und beugt die Osteoklasie vor.Wegen aller dieser Eigenschaften verleihen die Zahnimplantate von Implatech Ihnen ein gesunderes und ästhetischeres Aussehen.

• Wieviele Zähne haben Sie verloren?
• Sind Sie mit Ihrer alten Zahnbrücken zufrieden?
• Stört, Ihre beweg lche Prothese?
^^^^
Alles beginnt mit einem Lächeln. Niemand will mit der kariösen, fehlenden, zu schwankenden und schlecht auszusehenden
Zähne lachen.
Bei der Ergänzung von fehlenden Zähnen handelt es sich bei der Zahnimplantate um eine mehr qualifizierte Alternativbehandlung als traditionelle Prothesebehandlungen.
Da durch die Implantatanwendung die gesunde Zähne neben Ihrer fehlenden Zähnen nicht geschnitten werden, wird der bei der traditionellen Prothesebehandlung zu entstehende Verlust der gesunden Geweben vermindert.

Bei der Implantat-Behandlung gibt es keine bewegliche, störende Brücken und Prothese. Keine andere Behandlungsalternative außer der Implantat-Behandlung kann eine bequeme, natürliche und ästhetische Lösung anbieten.

Ästhetisch – Schützend – Natürlich – Permanent – Zuverlässig – Wirtschaftlich – Komfortabel
 


yatay bayan
Was ist Implantat?

Beim Implantat handelt es sich um eine schraubenartige und zylindirische künstliche Zahnwurzel, die in die Kieferknochengewebe einzusetzen ist.

Die Implantante aus Titan, das durch die Kiefergewebe akzeptierbar ist, sind sehr widerstandsfähig; es gibt keine Angts vor der Ablehnung durch den Körper. In der Orthopädie-Medizin sind die Platten und die Schrauben aus Titan seit Jahren erfolgreich einzusetzen. Heute übernimmt die Implantat-Technologie die Funktionen der fehlenden, natürlichen Zähne, welche sie ersetzen, und erleichtern als erfolgreichste protetische Lösung unser Leben.

image_page23_boneconnection

Daß es sich bei der Zahnimplantate im 21. Jahrhundert um die höchstens anzuwendende Zahnbehandlung handelt, ist bekannt.Die Implantat-Anwendungen mit der richtigen Diagnose, der ausreichenden Angaben und der Produkten von Implatech führen zur erfolgreichen Ergebnisse hinsichtlich der Patiente und des Arztes. Für weitere Informationen über die Implantat-Behandlungen von Implatech bitte Ihren Arzt konsultieren.


Was werde ich bei meinem eigenen Implantat erleben?dishekimi

In jedem Jahr bieten Millionen Implantate vieler Patienten in der Welt Lösungen an. Der Implantat-Einsatz kann in der Praxis Ihres Zahnarztes einfgeh erfolgen. Vor der Implantat-Anwendung haben Sie die Behandlung mit Ihrem Arzt zu planen und die Behandlungsphasen gründich verstehen. Viele Patienten können durch ein sorgfältiges Verhalten für einige Tage nach der Implantat-Anwendung wieder mit ihrer täglichen Aktivitäten beginnen.

coklu diseksikligi
Nach der Implantat-Anwendung

– ermöglicht die Kühlung des Implantat-Bereiches die Beschleunigung der Verbesserung und beugt die Schwellung vor.
– erhöht die Vermeidung der zu einem Trauma führenden Schlägen und physikalischen Belastungen den chirurgischen Erfolg.
– ermöglicht die Vermeidung der harten, körnigen und klebrigen
Lebensmittel den Schutz vor der im Mund zu entsrehenden Bakterien.
– verhindert die Sorge um die Mundhygiene die mögliche Infektionen und beschleunigt die Verbesserung.
– sollten Zigaretten und Alkohol so weit wie möglich vermieden werden, da sie die Verbesserung verzögern.
Nach dem Fusionprozeß der Implantanten mit Ihrem Kieferknochen sind Ihre ständige Porzellanzähne oder Brücken über die
Implantante zu befestigen. Nach dieser Phase haben sie um Ihre Mundhygiene wie Zähneputzen und Zahnseide zu sorgen, und auf die Kontrolluntersuchungen Ihres Zahnarztes beachten

Die Zahnimplantante von Implatech sehen wie Ihre natürliche Zähne aus und erhöhen lebenslang Ihren Lebenskomfort.

tekdis
Implantat-Anwendung beim Fehlen eines einzigen Zahns

Um beim Fehlen eines einzigen Zahns den fehlenden Bereich mit einer Prothese unterstützen zu können, sind die gesunde Nachbarzähne zu schneiden. Aber bei der Implantat-Anwendung ist ein einziges Implantat in den fehlenden Bereich einzusetzen

und sind der fehlende Zahn und die Mundfunktionen wieder herzustellen, ohne daß die gesunde Nachbarzähne geschnitten werden.Beim Fehlen eines einziges Zahns sind die Implantat-Anwendung so natürlich auszusehen und zu fühlen, daß nur Sie selbst und Ihr Zahnarzt diese vom echten Zahn unterscheiden.

implant2
Implantat-Anwendung beim Fehlen von mehreren Zähnen^^^^

Beim Fehlen von mehreren Zähnen kann die teilweise bewegliche Gaumenprothese zum Verlieren von mehreren Knochen und Zähne führen.

Die implantat-gestützte und feste Brücken und Gaumenprothesen anstelle der beweglichen kompletten Gaumenprohese, die bei der vollen Zahnlosigkeit des Ober- oder Unterkiefers zum Anpassungsprobleme, zur Kauschwierigkeiten sowie zur Eß- und Sprachprobleme führen können, verhindern das Rutschen und die Bewegung. Dadurch sind die Schmerzen, die Bedrängnisse und die Ängste zu beseitigen.Mit Ihrer implantat-gestützten Prothese können Sie nun mehr sicher lachen, sprechen und die beliebteste Speisen leicht essen.

• befestigt Ihre bewegliche Gaumenprothese und erhöht Ihren Komfort.
• ermöglicht eine sichere Beißfähigkeit als bewegliche Gaumenprothese.
• Bei der Benutzun Ihrer Prothese ist kein Klebstoff mehr erforderlich.
• Bringt die verlorene Lippenästhetik zurück.
• beseitigt die Kau- und Sprachverluste.
• Ermöglicht Ihnen ein ästhetisches Lächeln, was sie erwarten.

For en sunn og naturlig smil…

gulen insanlarTygge, snakke, le….

Våre tenner er viktige på mange punkter i våre liv; alt fra grunnleggende behov til estetisk utseend


Hva om du mister tennene!!!?…

Å miste våre tenner er en trist erfaring som alle kan få oppleve på grunn av dårlig munnhygiene, tannkjøtt problemer forårsaket av genetikk eller stress, aldersrelatert beinresorpsjon og som følge av ulykker.

Denne erfaring blir dyr for oss på mange måter og spesielt innen helse og estetetisk utseende. Takket være Implatech Implantat teknologier kan du i dag ha en sunn, estetisk og selv få en mer perfekt smil enn før. Implatech implantatene erstatter de manglende tennene på mest funksjonelle og estetiske vis og har det mest naturlige utseendet. Implatech Tannimplantat
resim-01• Bevarer de naturlige ansiktsstrukturene og smilet ditt,
• Gjenoppretter den tapte estetikken i leppene,
• Har samme funksjon og utseende som naturlige tenner,
• Restaurerer tygge- og snakkefunksjoner,
• Du beholder dine frisker tenner når en bro festes,
• Bevarer beinet rundt og forebygger beinresorpsjon.Implatechs implantat gir sammen med disse egenskapene en mye mer sunn og estetisk tiltalende utseende.

• Hvor mange tenner har du tapt?
• Er du fornøyd med dine gamle broer?
• Plager deg dine bevegelige proteser?
^^^^
Tannimplantater er et behandlingsalternativ med mye høyere kvalitet enn de tradisjonelle protes behandlingene ved fullføring av manglende tenner.
Ved implantatbehandling fjernes ikke de sunne tennene på sidene av den som savnes og på så vis forhindres tap av friskt verv som ofte er resultat ved tradisjonelle protese behandlinger Gjennom å spille med implantat vil der ikke være broer og proteser som plager deg.

Ingen anna behandlingsalternativ enn implantatbehandling kan gi en så komfortabel, naturlig og estetisk behandling.

Estetisk – Beskyttende – Naturlig – Permanent – Pålitelig – Behagelig – Økonomisk
 


yatay bayan
Hva er et implantat?

Implantat er en kunstig tannrot som er formet som en skru eller sylinder og plasseres i kjevebenet ditt.

Implantater produsert av titan aksepteres av benvevet, er veldig resistente og avvises ikke av kroppen. Titan plater og skruer har innen medisin, spesielt innen ortopedisk gren, er brukt med hell siden mange år. Implantat teknologien er den mest vellykkede protese løsningen og forenkler våre liv i dag gjennom å erstatte våre manglende naturlige tenner og ta over deres «plikt».

image_page23_boneconnection

Det er kjent at tannimplantat vil bli den mest populære behandlingsmetoden i det 21. århundradet. Med korrekte diagnoser, tilstrekkelig informasjon og tannimplantat laget med Implatech produkter gir tilfredsstillende resultat når det gjelder pasienter og lege. For mer informasjon om Implatech implantatbehandlinger ta kontakt med din lege.


Hva vil jeg oppleve med mitt implantat?dishekimi

Hvert år tilbyr millioner implantat flere mennesker rundt om i verden en løsning. Med letthet utføres implantatplasseringen på din tannlegekontor. For å få en forståelse av alle ledd skal du sammen med legen din gjennomgå behandling plan før implantatbehandlingen.

coklu diseksikligi
Etter implantatbehandlingen

- Å kjøle implantatdelen fremmer helningstiden og hindrer svelling.
– Å holde seg borte fra støt og fysiske påkjenninger som kan skape trauma vil øke suksessen av det kirurgiske inngrepet.
– Å holde seg borte fra harde, klebrige matvarer med små biter i vil beskyttelse mot bakterier som kan opptre i munnen.
– Hensyn til oral hygiene hindrer infeksjoner som kan oppstå og fremmer helningstiden.
– Alkohol og sigaretter som forsinker helningstiden bør unngås så mye som mulig. Etter at implantatet har vokset fast i kjevebenet festes porselenkrone eller bro på disse. Etter dette er det viktig at du tar vare på den orale hygienen med tannpuss og bruk av tanntråd og passer på oppfølgingskontrollene hos tannlegen.

Implatechs tannimplantat vil se ut som dine naturlige tenner og vil øke din komfort i livet.

tekdis
Implantat-Anwendung beim Fehlen eines einzigen Zahns

Implantatbehandling når du mangler en tann.Når du mangler en tann må de friske nabotennene slipes for at den delen skal kunne støttes med en protese.

Ved implantatbehandling når en tann mangler ser og føles det så naturlig at bare du og din tannlege kan skille fra en riktig tann.

implant2
Implantatbehandling når du mangler en tann.^^^^

Når du mangler en tann må de friske nabotennene slipes for at den delen skal kunne støttes med en protese.
Ved en implantatbehandling plasseres et implantat hvor det mangler en tann og man unngår å slipe nabotennene. På den måten mangler pasienten ikke noe tenner og får sine orale funksjoner tilbake.

Når du mangler alle tenner i øvre eller nedre kjeve kan avtakbare helproteser forårsake justeringsproblemer, vanskeligheter med å tygge, svelge og snakke. Ved implantat-støttete broer og proteser forhindres att disse rør på seg og derved elimineres smerte, lidelse og angst. Med din implantat-støttete protese kan du nå trygt le, snakke og med letthet spise dine favorittretter.

• Din komfort øker når din avtakbare protese festes.
• Evnen til å bite blir sikrere enn med den avtakbare protesen.
• Ved bruk av protesen er det ikke nødvendige å bruke lim.
• Gjenoppretter den tapte estetikken i leppene.
• Du vil bli i stand til å tygge og snakke.
• Endelig får den estetiske smilen som du forventer.

 

12

 

 
E-Katalog 

Yazdırmadan Önce Doğayı Düşün! Gerekliyse Yazdır >> İnceleyiniz

Bilgi Bankası

İmplatech Kütüphanesine Buradan Ulaşabilirsiniz >> İnceleyiniz
2019 Tüm hakları saklıdır.